Ngôn ngữ:

Tiếng Lombardi

[lmo]

Trở lại Tiếng Lombardi

Thể loại: nom de pais

Đăng ký theo dõi nom de pais phát âm