Ngôn ngữ:

Tiếng Lombardi

[lmo]

Trở lại Tiếng Lombardi

Thể loại: numbers in French

Đăng ký theo dõi numbers in French phát âm

  • phát âm 54 54
  • phát âm 61 61