Ngôn ngữ:

Tiếng Lombardi

[lmo]

Trở lại Tiếng Lombardi

Thể loại: numbers in French

Đăng ký theo dõi numbers in French phát âm