Ngôn ngữ:

Tiếng Lombardi

[lmo]

Trở lại Tiếng Lombardi

Thể loại: preposition

Đăng ký theo dõi preposition phát âm