Ngôn ngữ:

Tiếng Litva

[lt]

Trở lại Tiếng Litva

Thể loại: sąvoka (biomedicinos m.)

Đăng ký theo dõi sąvoka (biomedicinos m.) phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?