Ngôn ngữ:

Tiếng Macedonia

[mk]

Trở lại Tiếng Macedonia

Thể loại: Tatar Swadesh list

Đăng ký theo dõi Tatar Swadesh list phát âm