Ngôn ngữ:

Tiếng Malayalam

[ml]

Trở lại Tiếng Malayalam

Thể loại: keralam

Đăng ký theo dõi keralam phát âm