Ngôn ngữ:

Tiếng Mông Cổ

[mn]

Trở lại Tiếng Mông Cổ

Thể loại: Mongol

Đăng ký theo dõi Mongol phát âm