Ngôn ngữ:

Tiếng Mã Lai

[ms]

Trở lại Tiếng Mã Lai

Thể loại: Number

Đăng ký theo dõi Number phát âm

  • phát âm dua dua
  • phát âm hai hai
  • phát âm kayu kayu
  • phát âm bir bir
  • phát âm tahi tahi