Ngôn ngữ:

Tiếng Mã Lai

[ms]

Trở lại Tiếng Mã Lai

Thể loại: Traffic Signs

Đăng ký theo dõi Traffic Signs phát âm