Ngôn ngữ:

Tiếng Mã Lai

[ms]

Trở lại Tiếng Mã Lai

Thể loại: verb

Đăng ký theo dõi verb phát âm