Ngôn ngữ:

Tiếng Malta

[mt]

Trở lại Tiếng Malta

Thể loại: substantive

Đăng ký theo dõi substantive phát âm