Ngôn ngữ:

Tiếng Myanma

[my]

Trở lại Tiếng Myanma

Thể loại: adj

Đăng ký theo dõi adj phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?