Ngôn ngữ:

Tiếng Mân Nam

[nan]

Trở lại Tiếng Mân Nam

Thể loại: 動物

Đăng ký theo dõi 動物 phát âm