Ngôn ngữ:

Tiếng Mân Nam

[nan]

Trở lại Tiếng Mân Nam

Thể loại: 粵語文字(簡體)

Đăng ký theo dõi 粵語文字(簡體) phát âm

 • phát âm 大
 • phát âm 重
 • phát âm 系
 • phát âm 地
 • phát âm 文
 • phát âm 定
 • phát âm 蛤
 • phát âm 晏
 • phát âm 摺
 • phát âm 惜
 • phát âm 浮
 • phát âm 恨
 • phát âm 点
 • phát âm 紧
 • phát âm 照
 • phát âm 刮
 • phát âm 降
 • phát âm 损
 • phát âm 听
 • phát âm 禁
 • phát âm 晾
 • phát âm 喊
 • phát âm 睇
 • phát âm 抱
 • phát âm 伏
 • phát âm 埕