Ngôn ngữ:

Tiếng Napoli

[nap]

Trở lại Tiếng Napoli

  • phát âm cane cane