Ngôn ngữ:

Tiếng Hạ Đức

[nds]

Trở lại Tiếng Hạ Đức

Thể loại: idioms

Đăng ký theo dõi idioms phát âm