Ngôn ngữ:

Tiếng Hà Lan

[nl]

Trở lại Tiếng Hà Lan

Thể loại: adjective

Đăng ký theo dõi adjective phát âm