Ngôn ngữ:

Tiếng Hà Lan

[nl]

Trở lại Tiếng Hà Lan

Thể loại: characteristics

Đăng ký theo dõi characteristics phát âm