Ngôn ngữ:

Tiếng Na Uy

[no]

Trở lại Tiếng Na Uy

Thể loại: drink

Đăng ký theo dõi drink phát âm