Ngôn ngữ:

Tiếng Na Uy

[no]

Trở lại Tiếng Na Uy

Thể loại: noun

Đăng ký theo dõi noun phát âm