Ngôn ngữ:

Tiếng Nogai

[nog]

Trở lại Tiếng Nogai

Thể loại: agricultural

Đăng ký theo dõi agricultural phát âm