Ngôn ngữ:

Tiếng Occitan

[oc]

Trở lại Tiếng Occitan

Thể loại: ecology

Đăng ký theo dõi ecology phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?