Ngôn ngữ:

Tiếng Occitan

[oc]

Trở lại Tiếng Occitan

Thể loại: ecology

Đăng ký theo dõi ecology phát âm