Ngôn ngữ:

Tiếng Papiamento

[pap]

Trở lại Tiếng Papiamento

  • phát âm awa awa