Ngôn ngữ:

Tiếng Papiamento

[pap]

Trở lại Tiếng Papiamento

Thể loại: chemical element

Đăng ký theo dõi chemical element phát âm