Ngôn ngữ:

Tiếng Papiamento

[pap]

Trở lại Tiếng Papiamento

Thể loại: days of the week

Đăng ký theo dõi days of the week phát âm