Ngôn ngữ:

Tiếng Papiamento

[pap]

Trở lại Tiếng Papiamento

Thể loại: elements

Đăng ký theo dõi elements phát âm