Ngôn ngữ:

Tiếng Papiamento

[pap]

Trở lại Tiếng Papiamento

Thể loại: sąvoka (kalendorinė a. laiko)

Đăng ký theo dõi sąvoka (kalendorinė a. laiko) phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?