Ngôn ngữ:

Tiếng Papiamento

[pap]

Trở lại Tiếng Papiamento

Thể loại: vegetable

Đăng ký theo dõi vegetable phát âm