Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: ((informal) She would have finished

Đăng ký theo dõi ((informal) She would have finished phát âm