Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (2 dżwięki) dz

Đăng ký theo dõi (2 dżwięki) dz phát âm