Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (a) jednak

Đăng ký theo dõi (a) jednak phát âm