Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (a car) being repaired

Đăng ký theo dõi (a car) being repaired phát âm