Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (a female speaking) I am French/I am a French woman/girl

Đăng ký theo dõi (a female speaking) I am French/I am a French woman/girl phát âm