Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (a female speaking) I bought (something)

Đăng ký theo dõi (a female speaking) I bought (something) phát âm