Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (a male saying) I said/was saying

Đăng ký theo dõi (a male saying) I said/was saying phát âm