Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (a male speaking/writing) I wrote/was writing

Đăng ký theo dõi (a male speaking/writing) I wrote/was writing phát âm