Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (act) towards their mutual satisfaction

Đăng ký theo dõi (act) towards their mutual satisfaction phát âm