Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (acting) on a whim

Đăng ký theo dõi (acting) on a whim phát âm