Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (adding) one cent to another

Đăng ký theo dõi (adding) one cent to another phát âm