Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (adjective) referring to motherland/fatherland

Đăng ký theo dõi (adjective) referring to motherland/fatherland phát âm