Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (adjective) related to police

Đăng ký theo dõi (adjective) related to police phát âm