Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (adjective referring to a mountain)

Đăng ký theo dõi (adjective referring to a mountain) phát âm