Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (adverb) love

Đăng ký theo dõi (adverb) love phát âm