Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (Are you) shaking in your boots?

Đăng ký theo dõi (Are you) shaking in your boots? phát âm