Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (as a direction) right

Đăng ký theo dõi (as a direction) right phát âm