Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (at least w people) You are whining/whine

Đăng ký theo dõi (at least w people) You are whining/whine phát âm