Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (attack) with bayonets on rifles

Đăng ký theo dõi (attack) with bayonets on rifles phát âm