Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (baby/small child speaking) wish to eat

Đăng ký theo dõi (baby/small child speaking) wish to eat phát âm