Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (baby/small child talk) food

Đăng ký theo dõi (baby/small child talk) food phát âm

  • phát âm papu
    papu