Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (be/live/camp) near by

Đăng ký theo dõi (be/live/camp) near by phát âm